Wat te doen bij een conflict met de ondernemer?

Juridisch journaal - Wat kan de OR doen bij een conflict met de ondernemer?

In dit journaal bespreekt Joost van Mierlo de mogelijkheden voor een ondernemingsraad die voortkomen uit de algemene geschillenregeling en de mogelijke alternatieven. 

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn verschillende procedures opgenomen die de OR kan volgen als de ondernemer in strijd handelt met de WOR. De OR is dus niet machteloos als de ondernemer handelt in strijd met de WOR of als er een geschil is.

In artikel 36 WOR is de algemene geschillenregeling opgenomen. De OR én de ondernemer kunnen bij een ge- schil naar de kantonrechter. Voordat een verzoek aan de kantonrechter kan worden gedaan, moet eerst schrifte- lijk de bemiddeling van de Bedrijfscommissie worden gevraagd. Gebeurt dat niet, dan zal de kantonrechter het verzoek van de OR niet ontvankelijk verklaren.

In dit journaal bespreekt Joost van Mierlo de mogelijkheden voor een ondernemingsraad die voortkomen uit de algemene geschillenregeling en de mogelijke alternatieven.