Wft-PE Adviseur Inkomen

Online cursus Wft-PE Adviseur Inkomen

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Inkomen is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Inkomen. U doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseert u automatisch ook de onderliggende modules die deel uitmaken van het betreffende Wft-diploma.

Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet u een PE-examen behalen om uw adviesbevoegdheid geldig te houden. Heeft u uw Wft-diploma behaald vóór 1 april 2019 of voor deze datum uw adviesbevoegdheid verlengd, dan moet u vóór 1 april 2022 een PE-examen doen om uw diploma tot 1 april 2025 geldig te houden. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Met deze opleiding bereidt u zich snel en efficiënt voor op uw PE-examen. U verdiept zich in korte tijd in de relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving.

Leerdoelen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte
 • Convenant verzuimverzekering
 • Eigenrisicodragen WGA
 • Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn
 • Instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname
 • Private aanvulling WW en WGA - Verbod op inhouding op het minimumloon
 • Vrijstelling sollicitatieplicht
 • Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
 • Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
 • Wijziging arbowetgeving
 • Wijziging dagloon WW na ziekte

Duur van de online cursus

De online training 'Wft-PE Adviseur Inkomen' duurt 35uur.

Doelgroep

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Inkomen is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Inkomen. U doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseert u automatisch ook de onderliggende modules die deel uitmaken van het betreffende Wft-diploma.

Lesmaterialen

E-Book, Vervolgadvies, Evaluatievragen.

Toetsing

Je zal tussendoor oefenexamens maken om te zien of je bepaalde stoffen beheerst. Zo kan je zien of je de stof ook daadwerkelijk beheerst.

Certificaat

Na het afronden van de online training “Wft-PE Adviseur Inkomen'' zal je geen certificaat ontvangen!.

Heel veel succes!

Succes!